Category: Sanat

0

Kaligrafi Sanatı: Latin Harflerin Estetik Dansı

Latin alfabesi, dünyanın pek çok bölgesinde kullanılan temel bir yazı sistemi olarak karşımıza çıkar. İlk olarak M.Ö. 7. yüzyılda Etrüskler tarafından geliştirilen bu alfabe, zamanla Roma İmparatorluğu’nun etkisiyle Avrupa ve diğer bölgelere yayılmıştır. Günümüzde...